Privacybeleid

Voor wie het aangaat;

(Het is bijgewerkt op "08/02/2023")

Deze tekst is bedoeld om u te informeren over het gebruik van de gegevens die u ons verstrekt bij het gebruik van de website van Erdem Ziekenhuis en om u te informeren over uw rechten met betrekking tot deze gegevens. Het hoofddoel van het verzamelen van gegevens is het verbeteren en verder verbeteren van onze aangeboden diensten. Door deze diensten te gebruiken, stemt u in met het gebruik en de verzameling van uw gegevens in overeenstemming met dit beleid.

onze identiteit

Als "gegevensbeheerder" in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, zijn wij verplicht u de volgende gegevens te verstrekken:

Onze website-URL: https://erdemclinic.nl

Onze bedrijfsnaam: Erdem Kliniek

Ons geregistreerde kantooradres: Saray Mah. Ahmet Tevfik Ileri Cad. Nr:10 Umraniye - ISTANBOEL

Welke soorten gegevens kunnen worden verzameld of gebruikt?

Om onze diensten te kunnen leveren en verbeteren, verzamelen wij verschillende gegevens van u. Dit kunnen gegevens zijn:

Persoonlijke gegevens

Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen wij u vragen om bepaalde informatie in te dienen die u persoonlijk identificeert (ook bekend als "Persoonlijke Informatie"), die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijke gegevens kunnen de volgende informatie omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

• Uw voor- en achternaam
• E-mailadressen
• Telefoonnummer
• Servicegebruiksgegevens

Gegevens over het gebruik van diensten

We kunnen ook gegevens verzamelen over hoe gebruikers onze diensten gebruiken. Dit kan informatie omvatten over het IP-adres van uw computer, browsertype en -versie, de pagina's van onze diensten die u bezoekt, wanneer en voor hoe lang, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens. Al deze gegevens worden verzameld om onze dienstverlening te verbeteren.

Gebruik van cookies

Wij volgen geen gebruikers met behulp van cookies. U kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen of een melding te ontvangen wanneer er een wordt verzonden. U kunt dit doen via uw browserinstellingen. Als u cookies uitschakelt, werken sommige functies die de functionaliteit van uw website-ervaring verbeteren en sommige van onze diensten mogelijk niet correct.

Waar zijn uw gegevens voor nodig?

• Om een ​​meer persoonlijke ervaring te bieden (uw informatie helpt ons beter in te spelen op uw individuele behoeften)
• Het verbeteren van onze website (we proberen de ervaring op onze website continu te verbeteren op basis van de informatie en feedback die we van u ontvangen)
• Om klanten beter van dienst te zijn (uw informatie helpt ons effectiever te reageren op uw klantenservice- en ondersteuningsverzoeken)
• Om transacties af te handelen
• Periodiek versturen van informatieve e-mails

Openbaarmaking en bescherming van uw gegevens

Onze behandeling van uw persoonlijke gegevens zal als volgt zijn:

Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door Erdem Ziekenhuis openbaar worden gemaakt als wij dit noodzakelijk achten. Dit zijn onder andere:

• Naleving van wettelijke vereisten
• Het beschermen en verdedigen van de rechten en eigendommen van het Erdem Ziekenhuis
• Het voorkomen of onderzoeken van mogelijk wangedrag met betrekking tot onze diensten
• Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van onze diensten of het grote publiek te beschermen
• Naleving van een wettelijke verplichting

Bescherming van uw persoonlijke gegevens

Hoewel wij de veiligheid van uw gegevens belangrijk vinden, kan geen enkele methode voor het opslaan of verzenden van gegevens via internet gegarandeerd 100% veilig zijn. Ondanks onze inspanningen en het gebruik van passende beveiligingsmaatregelen kunnen wij de volledige veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen. Daarnaast zorgen wij er als Erdem Ziekenhuis voor dat uw persoonsgegevens niet worden verkocht, verhandeld of anderszins overgedragen aan derden die niet aan ons verbonden zijn.

Bescherming van de privacy van kinderen

Onze diensten zijn niet gericht op personen jonger dan 18 jaar (zogenaamde “kinderen”). Als u een ouder of wettelijke voogd bent en u weet dat een van uw kinderen ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ontdekken dat we persoonlijke gegevens over een kind hebben verzameld zonder voorafgaande toestemming van de ouders, zullen we er alles aan doen om deze van onze servers te verwijderen.

Dienstverleners

We kunnen samenwerken met externe bedrijven en individuen (hierna 'Serviceproviders' genoemd) om onze services te faciliteren, servicegerelateerde taken uit te voeren, gebruiksonderzoek uit te voeren of ons te helpen bij het onderzoeken van het gebruik van onze services. Deze derde partijen mogen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken om deze taken namens ons uit te voeren en het is ten strengste verboden deze voor enig ander doel te gebruiken of openbaar te maken.

Google Analytics

De webanalysedienst Google Analytics monitort en rapporteert het verkeer op onze website. Google houdt bij hoe onze gebruikers onze diensten gebruiken. Deze informatie is beschikbaar voor andere Google-services. Op basis van de verzamelde gegevens kan Google advertenties op zijn advertentienetwerk aanpassen en contextualiseren. U kunt beslissen of u Google Analytics toestemming geeft om informatie te verzamelen over uw activiteiten op onze diensten door de Google Analytics Opt-out browser add-on te installeren. Bezoek de pagina Privacy en voorwaarden van Google voor meer informatie over het privacybeleid van Google.

Links naar andere sites

Onze website kan links naar derden bevatten. Wanneer u op een link klikt die u naar een derde partij brengt, raden wij u aan het privacybeleid van die website aandachtig te lezen. Omdat wij geen invloed kunnen uitoefenen op deze derden, zijn wij niet verantwoordelijk voor de veiligheid van uw gegevens op deze websites.

uw wettelijke rechten

U heeft het laatste recht om te verzoeken dat wij uw gegevens niet gebruiken voor marketingdoeleinden. Als u een dergelijk verzoek indient, verzekeren wij u dat er onmiddellijk rekening mee zal worden gehouden.

Lees a.u.b. de volgende rechten waar u volgens de AVG recht op heeft:

• Vraag gratis toegang aan tot uw persoonlijke gegevens die wij bewaren.
• Dien een verzoek tot gegevensportabiliteit in om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
• Maak uzelf vertrouwd met de methoden voor de verwerking van uw gegevens.
• Beperk de gegevensverwerking.
• Spreek u uit over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Updates van ons privacybeleid

Van tijd tot tijd kunnen we ons privacybeleid herzien of verbeteren. Om updates te volgen raden wij u aan regelmatig ons privacybeleid te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u tevens per e-mail informeren.
Als u zich zorgen maakt over het privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze Digitale Afdeling via webmaster@erdemclinic.com.